Innan Du kommer för en behandling, skall håren rakas med rakhyvel så kort som möjligt. Om en del av håret finns kvar, kommer detta resultera i sämre behandlingsresultat, och huden kan skadas. Rakning några timmar, eller kvällen innan behandling är att rekommendera. Då hinner huden lugna sig lite innan behandlingen. Behandling kan ej utföras om Du har vaxat bort håret 3 veckor innan behandlingen. Då måste Du avvakta innan det bildats hårsäckar, annars betalar Du för en behandling som ej ger 100 % resultat. Man bör avstå från att sola i synnerhet innan behandling, men även under tiden man behandlar sig. Eftersom huden då blir brun, och denna absorberar då strålarna från IPL apparaturen. Detta kan resultera i rodnad eller skorpor/fjällning från behandlingen. Detta är en indikation på att Du varit för brun. Återigen, Du får bäst resultat när Du är som ljusast i huden, så avvakta med solning eller rådfråga mig kring Din solsemester etcetera.

Man kan vistas i sol efter behandling i viss mån, under rekommendation att bära lämplig solskyddsfaktor. Informera mig om Du skall på solsemester, eller har frågor innan eventuell påbörjad behandling. Om Du skulle sola mellan två behandlingar, måste Du tala om detta. Då kommer intensiteten att sänkas vid nästkommande behandling. Oftast blir behandlingen uppskjuten tills du tappat lite av solbrännan, eftersom Jag inte vill sänka till lägre styrkor som ger sämre resultat. Personer som inte blir väldigt bruna eller aktivt solar, får lov att komma under solmånaderna för behandling. IPL och Laser skall alltid användas med så hög styrka som möjligt – utan att huden skadas. Då får Du som patient de bästa resultaten.