Vårtor uppkommer av HPV virus, en del är mer mottagliga för behandling än andra. Vissa av dem är väldigt seglivade och kräver upprepad, systematisk behandling. Vid vårtbehandling är principen densamma som vid fläckborttagning. Vid ditt besök lasrar vårtan med Koldioxidlaser / Co2 laser. Detta bränner blodkärl som förser vårtan med näring, samt gröper ur vårtan. Detta låter brutalt men känns endast lite varmt. Sedan instruerar Jag Dig hur Du skall fila och skära bort död hud ett par tillfällen i veckan, Du erhåller verktyg med Dig hem för detta ändamål. Utöver detta får Du även ett väldigt starkt vårtmedel som endast får förskrivas av vårdpersonal pga sin koncentration. Vi håller sedan kontakten via sms och bilder ca 3 – 4 tillfällen i veckan i 2 – 3 veckors tid. Du erhåller nya instruktioner varje gång via sms. Vart du skall ta bort hud med verktyget och hur många appliceringar med vårtmedel Du skall göra samma dag. Eter 3 – 4 veckors tid och tyvärr lite mer tilltagande smärta särskilt i fotvårtor, är det dags att låta vårtans område läka och ersättas med frisk vävnad.

Tjänster Galleri