Xantelasma är kolesterolbildningar som förekommer på övre samt undre ögonlocken. Tyvärr kan denna åkomma vara växande till sin art, och den försvinner ej av sig självt. Xantelasma går att ta bort med Co2 laser/Koldioxidlaser och lämnar inga synliga spår efter läkningstiden. Jag avlägsnar även Syringiom samt Milier i ögontrakten, se bildexempel 3.

Beroende på hur omfattande Xantelasma Du har, behövs det mellan 1-3 behandlingar. Jag lämnar alltid fast pris, vilket innebär att Du som patient ej betalar för antalet besök. Full borttagning ligger mellan 2.000 (för enstaka, små ansamlingar) – 5.500 kronor (vid mer utbredd och omfattande Xantelasma).

Få hjälp redan idag!

För flera områden eller mindre ärr kan Du erhålla förmånligt paketpris, fråga efter prisuppgift till info@svenskalaser.se eller smsa fotografi till
0709 – 71 01 06. Slipning av ärr från tex. bukplastik eller bröstlyft, bristningar räknas som större typen av ärr. Dessa har prisbild 3 – 5.000 kr.

Resultatet vid borttagning av Xantelasma är permanent, såvida Du ej lider av något sjukdomstillstånd som är obehandlat. En liten del av de som har Xantelasma, har fått detta genom hereditet (ärftlighet) och kan således med tiden få nya, små ansamlingar inom en 5-10 års period. Om detta skulle ske, är Du välkommen till igen på behandling till en reducerad kostnad.  Vid behandling med laser mot Xantelasma, förångas fettansamligen och lämnar huden aningen svullen. En sårskorpa bildas och faller av huden inom ca 10 dagar. Svullnad förekommer de första 2-4 dagarna, men du kan utföra arbete, hygien, dusch och träna som vanligt. Åkomman drabbar främst äldre, men är Du yngre kan det vara ett tydligt tecken på förhöjda blodfetter, kolesterol eller helt enkelt hereditet (ärftliga faktorer). Uppskattningsvis har hälften av alla individer med Xantelasma förhöjt kolesterolvärde.
Om Du upptäcker Xantelasma, boka en hälsokontroll hos Din husläkare eller vårdcentral. Du kommer då få ta blodprover och kontroll av LDL-kolesterol, det kan nämligen ge upphov till allvarliga hälsoproblem.
Fettansamlingarna kan vara ett tecken på för högt kolesterolvärde, levercirros, övervikt eller andra hjärtrelaterade sjukdomar. Arvsanlag spelar också in till stor del, kanske har någon i Din familj Xantelasma bakåt i generationerna. Rökning är definitivt någonting Du bör se över att sluta med om du drabbats av Xantelasma. När Xantelasman är till följd av för högt kolesterolvärde eller sjukdom, kan denna vara återkommande. Därav Vi vill att patienten behandlar sjukdomen samtidigt eller innan behandlingen utförs. Detta för att förhindra att behandling måste upprepas i framtiden.

Xantelasma är ingenting farligt, men kan vara nog så störande kosmetiskt – ibland även inverkande på synen då fettansamlingarna kan bli väldigt stora och hänga från övre ögonlocken.
Väldigt känsliga hudtyper som lätt bildar rodnad efter ingrepp, kan få en långvarig rodnad där Xantelasman tagits bort. Detta försvinner vanligen inom 4 – 10 veckor. Är du väldigt mörk i huden kan du temporärt bli mörkare på området där Xantelasman suttit, det är ofarligt och övergående inom de närmsta månaderna. Emellertid utför Jag peeling eller slipning med Fraxellaser på området kostnadsfritt om detta skulle kunna hjälpa mot färgförändringen. Dusch eller bad skall undvikas på 8 timmar efter utförd behandling. Mascara går bra att använda, men patienten skall undvika ögonskugga eller eyeliner under läkningstiden på 14 dagar.

Tjänster Galleri