Allt beror på storlek, djup, mängden färg och färgerna den innehåller. Alla färger är olika, även de av samma nyans. Om du har flera svarta tatueringar, kan man se olika resultat och mottaglighet på detta vid behandling av samtliga. Om du börjar behandla, låt säga 3 svarta tatueringar samtidigt – så kommer en av dessa, vara borta först. Kanske flera månader före de andra.

Det finns inga regler eller riktlinjer man följer, för att se om en tatuering är lättbehandlad eller ej. En uppskattning kan lättare göras efter 1 – 2 behandlingar då det syns hur mycket som försvunnit. En tatuering som ej är ifylld har givetvis bättre prognos för snabbare borttagning – än en ifylld. Eftersom mängden färg är mindre. Ibland kan en tatuering även se väldigt diffus ut, med visst genomsläpp av hudens egen vävnad. Detta innebär att bläckets barriär, är relativt tunn. Detta är väldigt positivt om man vill avlägsna den, och fortskyndar processen.

Det går aldrig att gissa “hur många behandlingar som krävs” innan en tatuering skall behandlas, men en grov uppskattning kan göras. Det viktigaste är inte hur många behandlingar en tatuering kräver, utan När Du påbörjar Din första behandling. Det finns inget som helst negativt med att vänta väldigt länge mellan sina behandlingar. Bortsett från att Du vill bli klar så fort som möjligt, även om det inte är så enkelt. Om du gör endast 1 behandling på en tatuering, och sedan upphör att göra behandlingar – så kommer mer 50% vara försvunnen inom 2 – 3 år. Bläck transporteras bort väldigt långsamt, och väldigt långt efter en behandling är gjord. Om man önskar göra en effektiv och så snabb borttagning som möjligt, så behöver en tatuering behandlas med jämna mellanrum. Med jämna mellanrum menas, att kroppen hinner återhämta sig och transportera bort mycket av färgen mellan varje session.

Om det inte hinner gå minst ett par veckor, så skjuter lasern på samma partiklar ytterligare en gång, vilket är onödigt och kostnadsineffektivt. Efter den första behandlingen, får man väldigt ofta ett nästintill prickigt utseende. En del tatueringar ger inte så goda resultat i början av vissa anledningar, såsom tjock barriär av bläck och metallinnehåll. Dessa brukar generera några behandlingar, innan de plötsligt kommer igång med sina processer och ger väldigt synbara resultat. Tålamod är huvudingrediensen för ett lyckat resultat vid borttagning av tatuering.

Alla tatueringar går att ta bort, då lasern anpassas efter varje enskild behandling. Vid en tatueringsborttagning används låga frekvenser, höga kan generera vävnadsskador som tidigare nämnt. Gradvis höjs intensiteten, allt eftersom pigment försvinner. Ibland är det klokt att lämna lite längre uppehåll mellan behandlingarna, så att kroppens mer långsamma processer får chans att forsla bort partiklarna längre ner i huden. Detta görs över sommarmånader, eller när patienten skall på solsemester. Då brukar de blekna markant eftersom tatueringen får en längre “semester”. Beroende på tatueringen som behandlas, skall den täckas med solskyddsfaktor och ibland t.ex. scarves.


De flesta tatueringars behandlingsnorm ligger mellan 4 – 10 behandlingar innan de är borta. Och återigen, behandlingstillfällena är ej så väsentliga – utan samverkan av långa uppehåll och välanpassade behandlingar. På fem års tid, skulle det vara möjligt att ta bort en väldigt stor och mörk tatuering, på låt Oss säga – bara 5 behandlingar. Men få människor har tålamod och kan vänta så länge som 5 år.
Jag försöker hjälpa folk att ta bort sina tatueringar som de ångrar. Men kan inte stå till svars för tatuerarens jobb då han/hon använt bläck som är nästintill obehandlingsbart för de mest effektiva laserapparaturer på marknaden. En del tatueringar sitter så djupt att strålarna knappt når genom huden. Detta kan vara bra att komma ihåg som patient, tålamod är viktigt. Din tatuering försvinner inte på några veckor, och slutresultatet är viktigast. Om en borttagning skulle påskyndas för kraftigt, behandlas för starkt, eller om patienten missköter tatueringen – resulterar detta sannolikt i ärrävnad.

Bäst resultat får man på svart färg då detta är kol eller grafitföreningar. Andra färger går bra att ta bort, men behandlas separat eftersom de kräver en annan våglängd för absorption. De mest svårbehandlade färgerna är Grönt, Blått och Gult i vissa fall. De kan också försvinna snabbare om det ligger små kvantiteter av dem, detta märker man när man påbörjat behandlingen av dem.
Ibland finns det ärr i en tatuering redan från tatueringtillfället. Detta ses över redan vid undersökningen. Ärrbildningen känns som en upphöjning i tatueringen, och är ibland även synlig. Jag har även hudslipningsutrustning i form av olika lasrar. Dessa används för att korrigera eventuella ärr. Tyvärr finns det en del patienter som har väldigt svår ärrbildning. Huruvida denna kan behandlas och vilket resultat som kan ges, måste ske av en undersökning. Ibland har tatueringen gjorts väldigt djupt, och i flera omgångar. Detta ger förståss ärrbildning, men som döljs av tatueringen så länge den finns på området. När den avlägsnas, finns givetvis ärren kvar. Om Du ej följer skötselråden som Du erhåller pappersvis efter behandling, kan detta även resultera i att Du åstadkommer ärrbildning. Att pilla eller riva på tatueringen efter behandlingen är strikt förbjudet. Likaså plåster, bandage eller misskötsel av hygien.

Bäst resultat av behandlingen får personer med ljus hy. Väldigt mörkhyade personer kan få en tillfällig pigmentstörning i huden som följd av behandlingen. Detta ses som lite ljusare områden under ett par månaders tid. Gravida kvinnor kan också behandlas, om tatueringen inte är så stor som en helarmstatuering. Själva lasern eller behandlingen är absolut inte skadlig. Tatueringsborttagning gör lite ont, och efter en stund kan det bli påfrestande vid större tatueringar. Är man då höggravid kan värkar starta pga smärtan, just därför bör man avstå. Allergiska reaktioner är mindre än 1% på metaller och toxiner i tatueringsbläcket när dessa frigörs. Detta kan visa sig som lokal svullnad, blåmärke, klåda eller feberskänsla, därför vill Jag ej behandla väldigt stora tatueringar på en höggravid kvinna. Med mindre tatueringar finns absolut inga som helst risker för ett foster.